BOUYGUES

bouygues logo

Bouygues UK koncentruje się na sektorach, w których jest szczególnie predysponowana do tworzenia wartości dodanej dzięki swojej wiedzy technicznej, umiejętnościom i doświadczeniu, wykorzystując w razie potrzeby talenty szerszej, globalnej grupy Bouygues. Jesteśmy firmą innowacyjną, zatrudniającą zróżnicowanych pracowników, co stanowi podstawę naszego podejścia do szerokiego portfela projektów. Czerpiąc z dziedzictwa i wsparcia Grupy Bouygues, która działa w ponad 90 krajach, nasza lokalna wiedza i nastawienie na inteligentną i konkurencyjną realizację projektów, w połączeniu z zasobami, zasięgiem i wsparciem naszej firmy macierzystej, daje Bouygues UK przewagę, realizując prace z pasją, polotem i innowacyjnością.