DYER AND BUTLER

dyer and butler logo

Od 1979 roku firma Dyer & Butler zdobyła solidną reputację dzięki jakości i usługom. Budujemy, utrzymujemy i odnawiamy infrastrukturę zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, świadcząc usługi inżynieryjne i realizując projekty budowlane każdej wielkości na terenie całej Anglii i Walii. Dyer & Butler jest częścią M Group Services, świadczącej szereg istotnych usług infrastrukturalnych dla sektorów użyteczności publicznej, transportu, danych i telekomunikacji w Wielkiej Brytanii i Irlandii.