VOLKER RAIL

volker rail logo

VolkerRail ma na swoim koncie sukcesy w realizacji projektów na brytyjskiej sieci kolejowej. Współpracujemy z Network Rail i London Underground, a także z większością brytyjskich kolei lekkich i tramwajów. Jako jedna z niewielu firm posiadamy licencję Railway Safety Case oraz licencję przewoźnika kolejowego, co pozwala nam na eksploatację instalacji na głównych liniach kolejowych. Dzięki naszemu dumnemu dziedzictwu, niezawodnym dostawom oraz nieustannemu skupieniu na bezpieczeństwie zyskaliśmy reputację firmy o wysokiej wydajności, pracującej w harmonii i partnerstwie z naszymi klientami i interesariuszami.