Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.

Co muszę wyświetlić na tablicy informacyjnej?

Każdy biznes jest zobowiązany prawnie do wyeksponowania określonych dokumentów w swoich lokalach. Umieszczenie ich w punkcie o dużym znaczeniu nie jest tylko najlepszą praktyką. Prezentuje cię także jako Pracodawcę, który rozumie i stawia aspekty BHP na pierwszym miejscu. Ten obraz jest bardzo cenny dla Pracowników i Twoich Klientów. Większość procesów przetargowych wartościuje BHP jako procent ogólnego wyniku w twojej ofercie. Twoje podejście do kwestii bezpieczeństwa jest ważne jako obraz biznesu, daje też dodatkowe korzyści finansowe w potencjalnych nowych kontraktach.

Poniżej znajduje się lista dokumentów z krótkim opisem, które powinieneś mieć na tablicy ogłoszeń/informacyjnej.

1. Plakat Prawo w zakresie BHP

Jeśli jesteś pracodawcą, musisz wyeksponować plakat Urzędu Wykonawczego ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa (Health and Safety Executive) dotyczący prawa w zakresie BHP. Alternatywą dla tego jest zapewnienie każdej osobie w organizacji kopii zatwierdzonej ulotki lub odpowiedniej karty kieszonkowej. Bardziej efektywnym, tańszym i mniej pracochłonnym rozwiązaniem jest wyeksponowanie plakatu poświęconego prawu BHP na tablicy ogłoszeń, gdzie pracownicy mogą go łatwo przeczytać.

Plakat Prawo w zakresie BHP można kupić bezpośrednio z witryny HSE, link poniżej

https://www.hse.gov.uk/pubns/books/lawposter-a3.htm

Zatwierdzoną ulotkę można pobrać tutaj lub bezpośrednio z witryny HSE

2. Polityka BHP

Jeśli twoja organizacja ma 5 lub więcej pracowników, jesteś zobowiązany do posiadania pisemnej Polityki BHP. Dobre praktyki to wyeksponowanie polityki BHP twojej firmy na tablicy ogłoszeń. W zależności od wielkości i rodzaju twojego biznesu, może to obejmować setki stron. Może to nie być szczególnie praktyczne, aby wyeksponować ją w całości na tablicy ogłoszeń. Jednak wiele firm eksponuje pierwszą część polityki, deklarację zamiarów. Lista zawiera cele firmy dotyczące BHP w jasny i prosty sposób. Politykę podpisuje i datuje osoba odpowiedzialna za BHP w miejscu pracy.

Urząd Wykonawczy ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa przygotował krok po kroku przewodnik, jak przygotować zgodną politykę BHP. Link poniżej zawiera takie informacje:

https://www.hse.gov.uk/simple-health-safety/policy/index.htm

3. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Pracodawcy

Jako pracodawca, powinieneś wyeksponować jedną lub więcej ważnych kopii Twojego ubezpieczenia odpowiedzialności pracodawcy w Twoich lokalach lub na tablicach ogłoszeń. Pokazuje to, że Twoje ubezpieczenie jest w pełni aktualne. Pokazuje również Twoim pracownikom i klientom, że jesteś firmą, która traktuje poważnie rozważania dotyczące BHP i ma ważne ubezpieczenie.

4. Pierwsza pomoc i punkty pierwszej pomocy

Jako pracodawca, jesteś zobowiązany prawnie do zapewnienia odpowiednich środków pierwszej pomocy w miejscu pracy. Musisz wyeksponować jasne informacje, kto jest odpowiedzialny za pierwszą pomoc i gdzie znajduje się punkt pierwszej pomocy z wyposażeniem. Na przykład, środki dla małego biura będą znacznie inne niż na placu budowy, gdzie ryzyko związane z BHP jest wyższe. Jedną z kluczowych rzeczy do zrobienia jest posiadanie w pełni przeszkolonych i wyznaczonych ratowników pierwszej pomocy i jasne wyeksponowanie tych informacji na tablicy ogłoszeń. W przypadku wypadku, przeszkolony ratownik pierwszej pomocy może być szybko skontaktowany, aby udzielić niezbędnej pierwszej pomocy, aż przybędzie wykwalifikowany Zespół Reagowania Awaryjnego.

5. Plany ewakuacji pożarowej i szczegóły dotyczące strażaków

Jest niezbędne, aby na tablicach ogłoszeń w miejscu pracy wyeksponować środki przeciwpożarowe i trasy ewakuacji w przypadku pożaru. Informacje, które powinieneś podać, muszą zawierać ogólne instrukcje, co robić w przypadku pożaru, najbliższe drogi ewakuacji, szczegóły osób wyznaczonych na strażaków lub kierowników ds. pożarów. Istotne jest także wyeksponowanie map lub schematów wskazujących, gdzie znajdują się najbliższe punkty zbiórki.