Tablice RAMS na placu budowy

Tablice RAMS na lotniskach

Nasi partnerzy

Dlaczego tablice RAMS Board są wyjątkowe?

Łatwość przemieszczania i montażu. Duża wytrzymałość.

Tablice są zaprojektowane do wieloletniego użytkowania. Prostota konstrukcji eliminuje błędy montażowe oraz konieczność specjalistycznych narzędzi. Montaż i demontaż zajmuje kilkanaście minut. W razie potrzeby tablicę można w prosty sposób umyć wodą ze środkiem czyszczącym.

Standaryzacja i jakość przepływu informacji.

Tablice RAMS Board promują kulturę bezpiecznego wykonywania prac w każdym środowisku pracy. Dzięki charakterystycznemu wyglądowi bardzo szybko zapadają w pamięć pracowników. Z czasem stają się rozpoznawalnym i standardowym produktem przywołującym na myśl bezpieczeństwo.

Sprawne i czytelne przekazanie komunikatów dla zespołów roboczych.

Tablice RAMS Boards umożliwiają błyskawiczną aktualizację, oraz precyzyjne adresowanie informacji o czynnościach jakie są w danej chwili wykonywane na terenie budowy lub linii produkcyjnej. Pozwoli to na efektywniejsze zarządzanie bezpieczeństwem przez służby BHP.

Tablice RAMS Boards chronią środowisko naturalne.

Obecne tablice BHP są produkowane przeważnie z materiałów drewnianych lub drewnopochodnych, przez co są nietrwałe, zwłaszcza gdy są narażone na działanie czynników atmosferycznych. Nasz produkt jest trwały, podlega recyklingowi a zarazem pozwala na ochronę zasobów leśnych.

Dlaczego potrzebujeszTablic RAMS Board
na Twojej budowie / hali produkcyjnej?

Ułatwia pracownikom dostęp do dokumentów, wymaganych przepisami prawa.

Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robot (IBWR). Instrukcji Stanowiskowych. Regulaminu BHP i PPOŻ, ważnych telefonów. Wykazu osób uprawnionych do udzielania pierwszej pomocy itd. Punkt dystrybucji Środków Ochrony Indywidualnej, stoperów, rękawic, płynu do płukania oczu itp.

Tablice są modułowe, wszechstronne i wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.

Ten światowej klasy produkt może być wykorzystany jako obiekt wolnostojący, przykotwiony do podłoża , obciążony balastem (podpory można napełnić wodą) lub zawieszony na ścianie. Produkt spełnia normy obciążeniowe EuroCode PL EN EN 1991-1-4:2005

Sprawne przekazywanie bieżących informacji korporacyjnych dla zespołów wykonujących zadania

Biała tablica magnetyczna i przezroczyste kieszenie na dokumenty formatu A4 pozwalają na dostarczanie najświeższych instrukcji i informacji np. kadrowych, notatek zadaniowych, nawet w najbardziej wymagającym środowisko pracy.

Oszczędność czasu i pieniędzy

Ciężar około 50 kg oraz modułowa budowa ułatwia montaż, przemieszczanie z miejsca na miejsce i eliminuje roboczogodziny i koszt materiału, na tworzenie tablic. Odpowiednie wyeksponowanie tablicy, przyspieszy i usprawni procesy przekazywania informacji Twojej Załodze. Wytrzymały materiał umożliwi wieloletnie korzystanie.