Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2

Zapraszamy do składania ofert na poniższe zapytanie ofertowe nr 2/Re_Open/2023/RAMS dotyczące dostawy środków trwałych w ramach projektu „Poszerzenie i uaktualnienie dotychczasowej oferty przedsiębiorstwa RAMS boards Sp. z o.o. celem zmniejszenia negatywnych skutków brexit” złożonego w ramach:

Program Re_Open UK, Program operacyjny PBAR.00.00.00 Pobrexitowa rezerwa Dostosowawcza, oś priorytetowa PBAR.02.00.00 Przedsiębiorcy, działanie PBAR.02.01.00 Działania mające na celu wsparcie przedsiębiorstw prywatnych i publicznych, w szczególności MŚP, osób samozatrudnionych, lokalnych społeczności i organizacji, które zostały niekorzystnie dotknięte skutkami wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii.

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1

Załącznik 2

Ogłoszenie wyników przetargu z dnia 21 sierpnia 2023r.

Załącznik 3

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1

Zapraszamy do składania ofert na poniższe zapytanie ofertowe nr 1/Re_Open/2023/RAMS dotyczące dostawy środków trwałych w ramach projektu „Poszerzenie i uaktualnienie dotychczasowej oferty przedsiębiorstwa RAMS boards Sp. z o.o. celem zmniejszenia negatywnych skutków brexit” złożonego w ramach:

Program Re_Open UK, Program operacyjny PBAR.00.00.00 Pobrexitowa rezerwa Dostosowawcza, oś priorytetowa PBAR.02.00.00 Przedsiębiorcy, działanie PBAR.02.01.00 Działania mające na celu wsparcie przedsiębiorstw prywatnych i publicznych, w szczególności MŚP, osób samozatrudnionych, lokalnych społeczności i organizacji, które zostały niekorzystnie dotknięte skutkami wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii.

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1

Załącznik 2

Ogłoszenie wyników przetargu z dnia 28 kwietnia 2023r.

Załącznik 3