Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.

Czy tablice RAMS boards mogą być zamknięte lub zabezpieczone przed manipulacją?

Tablice RAMS boards stoją na progu wprowadzenia nowej funkcji. Wersja z 2024 roku pozwoli na zablokowanie lub zabezpieczenie tablic RAMS boards przed manipulacją. Nadchodzące udoskonalenie wpisuje się w zaangażowanie firmy na rzecz ciągłego ulepszania funkcjonalności i bezpieczeństwa tablic RAMS boards, szczególnie biorąc pod uwagę ich krytyczną rolę na placach budowy i w innych środowiskach wysokiego ryzyka.

Potrzeba zabezpieczenia przed manipulacją ma kluczowe znaczenie, aby zapewnić, że informacje dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia, środowiska i jakości (SHEQ) wyświetlane na tablicach pozostawały dokładne, niezmienione i wiarygodne. W strefach budowy, na placach budów, lub w jakichkolwiek innych obszarach, gdzie są wdrażane tablice RAMS boards, integralność przekazywanych przez nie informacji jest żywotna dla bezpieczeństwa i dobrostanu wszystkich osób znajdujących się na terenie.