Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.

Ekspansja zagraniczna firmy budowlanej na rynek Wielkiej Brytanii

Ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy a ekspansja zagraniczna firmy w UK

Artykuł ten został napisany przez Marcina Nowaka, eksperta z bogatym doświadczeniem branżowym, zdobytym na stanowisku kierownika jakości w projekcie High Speed 2 (HS2), a także jako inżynier projektu w ramach programów Crossrail oraz DLR 3 Car Enhancement. Swoją karierę zawodową Marcin poświęcił nie tylko realizacji kluczowych projektów infrastrukturalnych, ale również aktywnemu promowaniu i rozwijaniu kultury bezpieczeństwa i higieny pracy. Obecnie, poprzez ofertę produktową RAMS Board, Marcin dąży do zmiany percepcji BHP w przestrzeni zawodowej. Jego cel to nie tylko poprawa standardów bezpieczeństwa, ale również ułatwienie komunikacji w zespołach pracowniczych, co jest kluczowe dla efektywnej i bezpiecznej pracy na każdym etapie realizacji projektów. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, Marcin Nowak przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku BHP i wprowadza innowacje, które mają realny wpływ na poprawę warunków pracy w wielu sektorach.

Organy regulujące przepisy BHP w Wielkiej Brytanii

W dzisiejszym globalnym środowisku biznesowym, ekspansja zagraniczna stanowi kluczową strategię dla wielu firm dążących do wzrostu i zwiększenia swojej konkurencyjności. Wchodzenie na nowe rynki wiąże się jednak z szeregiem wyzwań, wśród których znaczące miejsce zajmują kwestie związane z przestrzeganiem lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku ekspansji na rynek Wielkiej Brytanii, konieczność dostosowania się do ustawy o Health and Safety at Work etc. Act 1974 jest nie tylko obowiązkiem prawym, ale również elementem budującym zaufanie i odpowiedzialność wobec pracowników oraz klientów.

Organy regulujące przepisy BHP w Wielkiej Brytanii Zakres OdpowiedzialnościDziałania
Health and Safety Executive (HSE)Niezależny organ rządowy odpowiedzialny za promowanie, egzekwowanie i doradzanie w zakresie przepisów dotyczących BHP w Wielkiej Brytanii.– Publikowanie materiałów informacyjnych i doradczych
– Prowadzenie inspekcji miejsc pracy
– Wszczynanie postępowań karnych w przypadku naruszeń
Więcej informacji
Local AuthoritiesWładze lokalne egzekwują przepisy BHP w sektorach takich jak restauracje, hotele i sklepy detaliczne.– Prowadzenie inspekcji miejsc pracy
– Wszczynanie postępowań karnych w przypadku naruszeń
– Skontaktuj się z lokalnym urzędem miasta/burmistrzem w celu uzyskania lokalnych wymagań
Environment AgencyAgencja odpowiedzialna za egzekwowanie przepisów BHP dotyczących substancji niebezpiecznych i zanieczyszczeń.– Prowadzenie inspekcji miejsc pracy
– Wszczynanie postępowań karnych w przypadku naruszeń
Więcej informacji
Office for Nuclear Regulation (ONR)Niezależny organ rządowy odpowiedzialny za regulację bezpieczeństwa przemysłu jądrowego w Wielkiej Brytanii.– Publikowanie materiałów informacyjnych i doradczych
– Prowadzenie inspekcji elektrowni jądrowych
– Wszczynanie postępowań karnych w przypadku naruszeń
Więcej informacji
Civil Aviation Authority (CAA)Niezależny organ rządowy odpowiedzialny za regulację bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w Wielkiej Brytanii.– Publikowanie materiałów informacyjnych i doradczych
– Prowadzenie inspekcji linii lotniczych i lotnisk
– Wszczynanie postępowań karnych w przypadku naruszeń
Więcej informacji
Najważniejsze organy odpowiedzialne za BHP w Wielkiej Brytanii

Wymagania prawne dla specjalistów BHP w Wielkiej Brytanii

Wymagania prawne dla specjalistów BHP w Wielkiej Brytanii składają się z kilku kluczowych elementów, które obejmują kwalifikacje, ustawodawstwo oraz obowiązki związane z ich rolą. Oto podsumowanie tych wymagań:

Kwalifikacje:

KwalifikacjeWymagania
WykształcenieSpecjaliści BHP powinni posiadać wykształcenie na poziomie studiów podyplomowych lub certyfikaty z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, uznawane przez Institution of Occupational Safety and Health (IOSH).
Doświadczenie zawodoweDoświadczenie w dziedzinie BHP, szczególnie w danej branży, jest wysoko cenione przez pracodawców i zwiększa szanse kandydatów na rynku pracy.
Członkostwo w IOSHChoć nie jest wymagane prawnie, członkostwo w IOSH jest postrzegane jako atut i może wspierać rozwój zawodowy w dziedzinie BHP.
Wymagania dla specjalistów BHP W Wielkiej Brytanii

Certyfikaty i szkolenia:

Certyfikat / SzkolenieOpisGrupa docelowa
NEBOSH National Certificate in Construction Health and SafetyMiędzynarodowy certyfikat z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy specyficzny dla branży budowlanej.Specjaliści BHP w branży budowlanej
IOSH Managing Safely in ConstructionCertyfikat od Institution of Occupational Safety and Health, skupiony na zarządzaniu bezpieczeństwem w branży budowlanej.Kierownicy i menedżerowie w branży budowlanej
SSSTS (Site Supervisors’ Safety Training Scheme)Skierowany do nadzorców, kładzie nacisk na zarządzanie bezpieczeństwem na miejscu pracy.Nadzorcy budów
SMSTS (Site Management Safety Training Scheme)Dla menedżerów budowy, koncentruje się na zarządzaniu bezpieczeństwem na budowie.Menedżerowie budowy
ECITB Management and Leadership for Safety in ConstructionSkierowany do liderów i menedżerów, koncentruje się na kierownictwie i zarządzaniu bezpieczeństwem.Liderzy i menedżerowie w branży
Wybrane certyfikaty i szkolenia z branży BHP w Wielkiej Brytanii

Ustawodawstwo:

 • Health and Safety at Work etc. Act 1974: Ta podstawowa ustawa określa ogólne obowiązki pracodawców i pracowników w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Management of Health and Safety at Work Regulations 1999: Przepisy te szczegółowo definiują wymogi dotyczące oceny ryzyka i kontroli ryzyka w miejscu pracy.
 • Inne przepisy: W zależności od branży mogą obowiązywać dodatkowe specyficzne regulacje BHP.

Obowiązki:

 • Ocena ryzyka: Specjaliści BHP muszą identyfikować i oceniać ryzyka w miejscu pracy.
 • Opracowywanie i wdrażanie programów BHP: Należy tworzyć i realizować programy zapewniające bezpieczeństwo pracy, które obejmują procedury kontroli ryzyka i szkolenia dla pracowników.
 • Monitorowanie programów BHP: Specjaliści BHP mają za zadanie monitorować efektywność wdrożonych programów oraz wprowadzać niezbędne aktualizacje.
 • Doradztwo: Udzielanie pracodawcom i pracownikom porad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Prowadzenie szkoleń: Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń BHP dla pracowników.

Dodatkowe informacje:

Specjaliści BHP w Wielkiej Brytanii muszą być dobrze zorientowani w obowiązującym ustawodawstwie i stale aktualizować swoją wiedzę oraz umiejętności, aby skutecznie zarządzać bezpieczeństwem i higieną pracy w zgodzie z najnowszymi standardami i praktykami.

Dokumenty w prawie brytyjskim

Labour Code / Employment Law

Brytyjskie prawo pracy reguluje stosunki między pracownikami, pracodawcami i związkami zawodowymi. Osoby pracujące w Wielkiej Brytanii mają minimalny zestaw praw pracowniczych, wynikających z ustaw parlamentarnych, rozporządzeń, prawa zwyczajowego i słuszności.

Jakie są główne brytyjskie przepisy prawa pracy?

Ustawa o prawach pracowniczych z 1996 r. jest prawdopodobnie jednym z najważniejszych przepisów dotyczących zatrudnienia w Wielkiej Brytanii. Została ona wprowadzona w następstwie aktualizacji starszego prawa pracy i obejmuje szeroki zakres kwestii związanych z zatrudnieniem, takich jak: Zwolnienie. Umowy o pracę.

Jakie są 3 podstawowe prawa pracownicze?

1. Prawo do pisemnych warunków, które określają prawa i obowiązki pracowników.
2. Prawo do krajowej płacy minimalnej, płatnego urlopu i pasków placowych.
3. Ochrona przed bezprawną dyskryminacją.

Jak egzekwowane jest prawo pracy w Wielkiej Brytanii?

W Wielkiej Brytanii większość przepisów prawa pracy jest klasyfikowana jako „prawo cywilne” lub „prawo prywatne”, co oznacza, że są one egzekwowane w wyniku pozwania jednej strony (powoda) przez drugą (pozwanego) o odszkodowanie lub inne zadośćuczynienie w sądzie cywilnym.

Odpowiednik „Labour Code / Employment Law” w innych Państwach:
KrajOdpowiednik „Labour Code / Employment Law”
NiemcyArbeitsvertragsgesetz, ArbVG – część dotycząca prawa pracy
FrancjaCode du Travail
WłochyCodice del Lavoro
HiszpaniaEstatuto de los Trabajadores
PolskaKodeks Pracy
HolandiaBurgerlijk Wetboek (BW) – część dotycząca prawa pracy
BelgiaCode du travail / Arbeidswet
SzwecjaLag om anställningsskydd (LAS)
DaniaArbejdsmarkedslovgivningen
AustriaArbeitsrecht / Arbeitsgesetzbuch
Odpowiednik „Labour Code / Employment Law”

Risk Assessment

Ocena ryzyka to proces identyfikacji zagrożeń występujących lub mogących wystąpić w miejscu pracy. Sposobu, w jaki mogą one powodować szkody oraz podejmowania kroków w celu ich zminimalizowania.

Czy oceny ryzyka są wymagane przez prawo brytyjskie?

Tak. Masz prawny obowiązek oceny ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa swoich pracowników (oraz ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa osób niezatrudnionych przez Ciebie), na które są oni narażeni podczas pracy. Przeprowadzając ocenę ryzyka: Powinieneś skonsultować się z pracownikami i przedstawicielami ds. zdrowia i bezpieczeństwa.

Jaka jest prawna definicja ryzyka w Wielkiej Brytanii?

Ryzyko wiąże się z zagrożeniem i możliwością poniesienia szkody lub straty.

Kiedy należy przeprowadzić ocenę ryzyka w UK?

Health and Safety Executive (HSE) twierdzi, że ryzyko powinno być oceniane „za każdym razem, gdy pojawiają się nowe maszyny, substancje i procedury, które mogą prowadzić do nowych zagrożeń”. Pracodawca powinien przeprowadzać ocenę ryzyka za każdym razem, gdy nowa praca wiąże się z istotnymi nowymi zagrożeniami.

Odpowiednik „Risk Assessment” w innych Państwach:
KrajOdpowiednik „Risk Assessment”
NiemcyGefährdungsbeurteilung
FrancjaÉvaluation des risques
WłochyValutazione del rischio
HiszpaniaEvaluación de riesgos
PolskaOcena ryzyka
RumuniaEvaluarea riscului
HolandiaRisicobeoordeling
BelgiaRisicoanalyse / Évaluation des risques
GrecjaΕκτίμηση κινδύνου (Ektími̱si̱ kíndynou)
PortugaliaAvaliação de riscos
Odpowiednik „Risk Assessment”

Health and Safety at Work Act

Ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy z 1974 r. (Health and Safety at Work Act 1974 – HASAWA) jest ważnym aktem prawnym dotyczącym miejsc pracy w Wielkiej Brytanii. Gwarantuje, że wszyscy pracodawcy zapewniają bezpieczne środowisko pracy i dbają o zdrowie swoich pracowników – niezależnie od miejsca pracy.

Jakie są wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa w UK?

Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie:
– Przygotowanie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy.
– Zarządzanie ryzykiem i ocena ryzyka w pracy.
– Zgłaszanie wypadków i chorób.
– Zapewnianie informacji i szkoleń.
– Konsultacje z pracownikami.
– Zapewnij odpowiednie warunki w miejscu pracy.
– Pierwsza pomoc w pracy.
– Fizyczne wyświetlanie plakatu dotyczącego prawa pracy.

Jakie jest 5 kroków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy?

Można to zrobić samodzielnie lub wyznaczyć kompetentną osobę do pomocy:
1. Identyfikacja zagrożeń.
2. Oceń ryzyko.
3. Kontroluj ryzyko.
4. Zapisz swoje ustalenia.
5. Dokonaj przeglądu kontroli.

Jakie jest znaczenie RIDDOR?

RIDDOR to prawo, które wymaga od nas jako pracodawcy zgłaszania niektórych rodzajów wypadków, incydentów i chorób do Health and Safety Executive (HSE). RIDDOR to skrót od Reporting of Incidents, Diseases and Dangerous Occurrences Regulations (Przepisy dotyczące zgłaszania wypadków, chorób i niebezpiecznych zdarzeń).

Odpowiednik „Health and Safety at Work Act” w innych Państwach:
PaństwoOdpowiednik Health and Safety at Work Act
NiemcyArbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
FrancjaCode du travail (partie santé et sécurité au travail)
WłochyDecreto Legislativo 81/2008
HiszpaniaLey de Prevención de Riesgos Laborales
PolskaUstawa o bezpieczeństwie i higienie pracy
RumuniaLegea securității și sănătății în muncă
HolandiaArbowet (Arbeidsomstandighedenwet)
BelgiaWelzijnswet (Wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk)
GrecjaΝόμος περί Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
PortugaliaLei da Segurança e Saúde no Trabalho
Odpowiednik „Health and Safety at Work Act”

Risk Assessment and Method Statement (RAMS)

Ważny dokument dotyczący BHP, który jest wypełniany w celu określenia kroków, które należy podjąć, aby wykonać określoną czynność lub zadanie w bezpieczny sposób. RAMS może być wykorzystywany w połączeniu z procesem oceny ryzyka.

Kto powinien napisać RAMS?

Wszystkie oceny ryzyka i instrukcje wykonania prac (RAMS) będą specyficzne dla danego projektu, będą zawierać dane firmy i zostaną napisane przez specjalistę ds. bezpieczeństwa w budownictwie w kooperacji z kierownikami prac, będą zawierać nazwę firmy, adres miejsca, personel i logo firmy.

Jaki jest cel przygotowania RAMS?

Podsumowując, celem RAMS jest zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa, identyfikacja zagrożeń i ryzyka związanego z zadaniem (itp.) oraz zapewnienie odpowiednich i wystarczających środków kontroli w celu kontroli oceny ryzyka, a także zapewnienie bezpiecznego systemu pracy / instrukcji krok po kroku dla osób wykonujących zadanie itp. w celu zminimalizowania ryzyka.

Czy ocena ryzyka jest wymogiem prawnym w Wielkiej Brytanii?

Tak. Ocena ryzyka jest wymogiem prawnym dla wszystkich firm w Wielkiej Brytanii. Ten wymóg prawny jest określony w kilku różnych aktach prawnych, a w połączeniu z instrukcją wykonania prac (RAMS) tworzy podstawę zabezpieczenia w razie wypadku i możliwych spaw sądowych.

Odpowiednik „Risk Assessment and Method Statement (RAMS)” w innych Państwach:
PaństwoOdpowiednik Risk Assessment and Method Statement (RAMS)
NiemcyGefährdungsbeurteilung und Betriebsanweisung (GuB)
FrancjaDocument unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP)
WłochyValutazione dei Rischi
HiszpaniaPlano de Seguridad y Salud
PolskaInstrukcja Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR)
RumuniaSistem de Securitate a Muncii (SSM)
HolandiaVeiligheids Beheer Systeem (VBS)
BelgiaVeiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA)
GrecjaΕκτίμηση Κινδύνου (Ektí̱mi̱si̱ Kíndynou)
PortugaliaPlano de Prevenção de Riscos
Odpowiednik Risk Assessment and Method Statement (RAMS)

Inspection and Test Plan

Plan inspekcji i badań określa elementy materiałów i prac, które mają zostać poddane inspekcji lub testom, przez kogo i na jakim etapie lub z jaką częstotliwością, a także punkty wstrzymania i punkty kontrolne, odniesienia do odpowiednich norm, kryteria akceptacji i zapisy, które mają być przechowywane.

Czym są plany inspekcji i badań?

ITP (plan testów inspekcyjnych) to lista kontrolna wymaganych inspekcji. Zawiera listę zadań kontrolnych i zapewnia łatwy do wykonania plan poprawy jakości.

Jak napisać plan inspekcji i badań?

6 najlepszych praktyk w pisaniu planu testów inspekcyjnych (ITP)

1. Przygotuj listę czynności i zadań do inspekcji.
2. Dołącz źródła wymogów ze specyfikacji i inne dokumenty referencyjne.
3. Ustal kryteria inspekcji i jej częstotliwość, jeżeli proces jest powtarzalny.
4. Ustal kryteria akceptacji. Pamiętaj o tolerancjach akceptacji testu.
5. Dołącz do planu inspekcji dokumenty weryfikujące kontrolę. Pamiętaj o podpisach inspektorów obecnych podczas kontroli.
6. Korzystaj z szablonu planu inspekcji i badań kontrolnych (ITP).

Jaki jest cel planu inspekcji i badań?

Głównym celem planu testów jest wygenerowanie dokumentacji, która opisuje, w jaki sposób tester QA uwierzytelni, że system działa zgodnie z planem. Dokument ten definiuje głównie sposób testowania, wymagane elementy oraz osoby odpowiedzialne za ich wykonanie.

Odpowiednik „Inspection and Test Plan” w innych Państwach:
PaństwoOdpowiednik Inspection and Test Plan (ITP)
NiemcyPrüf – und Inspektionsplan (Prüfplan)
FrancjaPlan d’Inspection et de Test (PIT)
WłochyPiano di Ispezione e Test (PIT)
HiszpaniaPlan de Inspección y Prueba (PIP)
PolskaPlan Inspekcji i Badań (PIB)
RumuniaPlanul de Inspecție și Testare (PIT)
HolandiaInspectie- en Testplan (ITP)
BelgiaInspectie- en Testplan (ITP) / Plan d’Inspection et de Test (PIT)
GrecjaΣχέδιο Επιθεώρησης και Δοκιμών (ΣΕΔ)
PortugaliaPlano de Inspeção e Teste (PIT)
Odpowiednik Inspection and Test Plan (ITP)

The Fire Safety Act 

Ustawa o bezpieczeństwie przeciwpożarowym wyjaśnia zakres rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, aby wyjaśnić, że ma ono zastosowanie do konstrukcji, ścian zewnętrznych (w tym okładzin i balkonów) oraz indywidualnych drzwi wejściowych do mieszkań między lokalami mieszkalnymi a częściami wspólnymi wielorodzinnego budynku mieszkalnego.

Jakie lokale są prawnie objęte ochroną przeciwpożarową w Wielkiej Brytanii?

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa pożarowego ma zastosowanie do prawie wszystkich pomieszczeń, budynków, miejsc i struktur, w których ludzie pracują, odwiedzają lub przebywają. Dotyczy to na przykład: biur i sklepów, fabryk, magazynów, garaży i jednostek przemysłowych.

Co powinien obejmować plan przeciwpożarowy w Wielkiej Brytanii?

Ty i Twoi pracownicy powinniście znać potencjalne zagrożenia, wiedzieć, jak unikać ryzyka pożaru i co zrobić, gdy pożar wybuchnie. Dokładnie to powinno znaleźć się w planie PPOŻ. Ty lub wyznaczona przez Ciebie osoba odpowiedzialna jesteście odpowiedzialni za przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego.

Jakie są zasady dotyczące gaśnic w Wielkiej Brytanii?

Norma BS5306 zaleca, aby gaśnice były testowane przez wyładowanie co pięć lat (wodno-pianowe i proszkowe) i ponownie napełniane lub wymieniane, a co dziesięć lat (CO2).

Odpowiednik „The Fire Safety Act” w innych Państwach:
PaństwoOdpowiednik The Fire Safety Act
NiemcyBundesbrandschutzgesetz, BBKG
FrancjaLoi sur la sécurité incendie
WłochyLegge sulla sicurezza antincendio
HiszpaniaLey de Seguridad Contra Incendios
PolskaUstawa o Ochronie Przeciwpożarowej
RumuniaLegea Securității la Incendiu
HolandiaBrandveiligheidswet
BelgiaWet betreffende de brandveiligheid
GrecjaΝόμος Πυρασφάλειας
PortugaliaLei da Segurança Contra Incêndios
Odpowiednik The Fire Safety Act

Odpowiedzialność prawna specjalistów BHP w UK

Specjaliści BHP w Wielkiej Brytanii mają szereg obowiązków prawnych, a ich niedopełnienie może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną:

AspektPrzykładyKonsekwencje
Odpowiedzialność cywilna– Nieprawidłowa ocena ryzyka
– Brak szkoleń dla pracowników
– Niewłaściwe doradztwo dla pracodawców
– Koszty leczenia
– Utrata zarobków
– Ból i cierpienie
Odpowiedzialność karna– Narażenie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników
– Spowodowanie wypadku przy pracy
– Grzywny
– Pozbawienie wolności
Ograniczenie odpowiedzialności– Dołożenie wszelkich starań do wypełnienia swoich obowiązków
– Postępowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami
– Niemożność przewidzenia zdarzenia, które doprowadziło do szkody
Możliwość obrony przed zarzutami
Odpowiedzialność prawna specjalistów BHP w UK

Specyfika szkoleń BHP dla pracowników w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy leży w dużym stopniu na barkach pracodawców. Ustawy takie jak Health and Safety at Work etc. Act 1974 oraz Management of Health and Safety at Work Regulations 1999 nakładają na nich obowiązek organizowania szkoleń BHP dla swoich pracowników. Oto co musisz wiedzieć o specyfice tych szkoleń.

Wymagania Prawne

 • Health and Safety at Work etc. Act 1974 – ustawa wymaga od pracodawców zapewnienia odpowiedniego szkolenia BHP, aby pracownicy mogli bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki.
 • Management of Health and Safety at Work Regulations 1999 – przepisy te szczegółowo określają minimalne wymagania dotyczące szkoleń BHP, w tym ich regularność i zakres.

Rodzaje Szkoleń

 1. Szkolenie Wstępne: Powinno obejmować ogólne zagadnienia BHP, przeprowadzane przed rozpoczęciem pracy przez pracownika.
 2. Szkolenie Okresowe: Ma na celu uaktualnienie wiedzy pracowników, przeprowadzane regularnie.
 3. Szkolenie Specjalistyczne: Dla pracowników wykonujących prace o podwyższonym ryzyku, koncentruje się na specyficznych zagrożeniach i metodach ich unikania.

Podstawowe szkolenia BHP dla pracowników w UK

CertyfikatOpis
CSCS Card (Construction Skills Certification Scheme)Karta CSCS jest wymagana dla większości pracowników pracujących na budowach w Wielkiej Brytanii. Karta ta potwierdza kwalifikacje zawodowe oraz wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Istnieją różne rodzaje kart CSCS, które są dostosowane do stanowiska pracy, poziomu kwalifikacji i doświadczenia.
IOSH Working Safely / Managing SafelyKursy oferowane przez IOSH (Institution of Occupational Safety and Health), skierowane do pracowników i menedżerów. „Working Safely” jest przeznaczony dla pracowników na wszystkich poziomach organizacji, mając na celu podniesienie świadomości na temat bezpieczeństwa. „Managing Safely” jest skierowany do menedżerów i kierowników, skupiając się na praktycznych aspektach zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Podstawowe szkolenia BHP w UK

Specjalistyczne szkolenia BHP dla pracowników w UK

CertyfikatOpis
CPCS (Construction Plant Competence Scheme)Certyfikaty dla operatorów sprzętu budowlanego, potwierdzające kompetencje w obsłudze różnego typu maszyn, np. koparek, ładowarek, dźwigów. Istnieją różne kategorie kart CPCS, dostosowane do specyficznych typów sprzętu.
NPORS (National Plant Operators Registration Scheme)Alternatywny program certyfikacji dla operatorów maszyn budowlanych, oferujący podobne kategorie kart co CPCS. Program ten jest uznawany w wielu sektorach budownictwa.
CISRS (Construction Industry Scaffolders Record Scheme)Specjalistyczny certyfikat dla montażystów rusztowań, obejmujący różne poziomy zaawansowania. Potwierdza umiejętności i wiedzę w zakresie bezpiecznego montażu rusztowań.
ECITB (Engineering Construction Industry Training Board)Instytucja oferująca szkolenia i certyfikacje w obszarze spawania, prac elektrycznych, izolacyjnych oraz innych specjalistycznych dziedzin związanych z inżynierią i konstrukcją.
CITB (Construction Industry Training Board)Oferuje kursy oraz oceny umiejętności praktycznych dla różnych zawodów budowlanych, takich jak murarstwo, ciesielstwo, instalatorstwo itp., wspierając rozwój zawodowy pracowników branży.
Specjalistyczne szkolenia BHP dla pracowników w UK

Menedżerskie szkolenia BHP dla pracowników w UK

CertyfikatOpis
SMSTS (Site Management Safety Training Scheme)Szkolenie skierowane do kierowników budów, mające na celu podniesienie świadomości i kompetencji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem na budowie. Zakończone jest uzyskaniem certyfikatu CITB.
SSSTS (Site Supervisor Safety Training Scheme)Szkolenie przeznaczone dla brygadzistów oraz osób nadzorujących prace, które skupia się na kluczowych aspektach bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnicy otrzymują certyfikat CITB po jego ukończeniu.
NEBOSH National Construction Certificate in Occupational Health and SafetyZaawansowany certyfikat BHP przeznaczony dla specjalistów na stanowiskach kierowniczych w branży budowlanej, który zapewnia kompleksową wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Menedżerskie szkolenia BHP dla pracowników w UK

Gdzie znajdę szkolenia dla pracowników w UK?

OrganizacjaStrona internetowa
HSE (Health and Safety Executive)https://www.hse.gov.uk/
CITBhttps://www.citb.co.uk/
CSCShttps://www.cscs.uk.com/
ECITBhttps://www.ecitb.org.uk/
NPORShttps://www.npors.com/
Gdzie znajdę szkolenia dla pracowników w UK?

Treści Szkoleń

Szkolenia BHP muszą być dostosowane do specyfiki danego miejsca pracy, z typowymi tematami takimi jak:

 • Ocena ryzyka
 • Postępowanie w sytuacjach awaryjnych
 • Używanie środków ochrony osobistej
 • Ergonomia
 • Pierwsza pomoc

Metody Szkolenia

Szkolenia mogą przyjmować różne formy, w zależności od potrzeb pracodawcy i pracowników:

 • Wykłady
 • Ćwiczenia praktyczne
 • E-learning

Ocena Efektywności Szkoleń

Ocenę efektywności przeprowadza się, aby zapewnić, że pracownicy nabyli potrzebną wiedzę i umiejętności. Jest to kluczowy element procesu szkoleniowego.

Współpraca z Lokalnymi Służbami BHP w Wielkiej Brytanii: Dlaczego Warto?

Bezpieczeństwo i higiena pracy to nie tylko wymóg prawny, ale przede wszystkim klucz do zapewnienia zdrowego i bezpiecznego środowiska dla wszystkich pracowników. W Wielkiej Brytanii współpraca z lokalnymi służbami BHP przynosi szereg korzyści, które przekładają się na poprawę warunków pracy oraz ochronę zdrowia i życia pracowników.

Korzyści ze Współpracy z Lokalnymi Służbami BHP

 1. Poprawa Bezpieczeństwa i Higieny Pracy: Lokalne służby BHP dysponują wiedzą i narzędziami, które pomagają w identyfikacji potencjalnych zagrożeń. Dzięki temu możliwe jest szybkie eliminowanie problemów, co bezpośrednio wpływa na zmniejszenie ryzyka wypadków oraz chorób zawodowych.
 2. Zwiększenie Świadomości: Regularne szkolenia oraz dostęp do aktualnych informacji na temat bezpieczeństwa pracy, oferowane przez lokalne służby, zwiększają świadomość zarówno pracodawców, jak i pracowników.
 3. Spełnienie Wymogów Prawnych: Współpraca z lokalnymi służbami BHP to jeden z najskuteczniejszych sposobów na zapewnienie zgodności z przepisami prawa. Pozwala to uniknąć potencjalnych sankcji oraz zwiększa poziom zaufania wśród pracowników i klientów.
 4. Oszczędność Czasu i Kosztów: Proaktywne działania w zakresie bezpieczeństwa pracy mogą znacząco obniżyć koszty związane z wypadkami, takie jak opłaty ubezpieczeniowe czy odszkodowania.

Sposoby Współpracy z Lokalnymi Służbami BHP

 • Zgłaszanie Wypadków: Niezwłoczne informowanie o wszelkich wypadkach lub chorobach zawodowych jest kluczowe dla analizy ryzyka i zapobiegania podobnym zdarzeniom w przyszłości.
 • Organizowanie Kontroli BHP: Regularne inspekcje pomagają utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa pracy.
 • Uczestnictwo w Szkoleniach: Korzystanie z oferty szkoleniowej lokalnych służb BHP podnosi kwalifikacje i świadomość pracowników.
 • Konsultacje: Lokalne służby BHP służą wsparciem i doradztwem w zakresie najlepszych praktyk.

Lokalne Służby BHP w UK

 • Health and Safety Executive (HSE): Główny organ odpowiedzialny za nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP.
 • Local Authorities: Lokalne władze samorządowe wspierające firmy w kwestiach bezpieczeństwa pracy w swoim obszarze.
 • Trade Unions: Związki zawodowe mogą oferować dodatkowe wsparcie i doradztwo.

Współpraca z lokalnymi służbami BHP jest inwestycją w bezpieczeństwo, która przynosi długofalowe korzyści. Poprzez zapewnienie odpowiedniego szkolenia, monitorowanie stanu bezpieczeństwa i korzystanie z zewnętrznego doradztwa, firmy mogą stworzyć bezpieczne i zdrowe miejsce pracy dla wszystkich swoich pracowników.