Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.

Jak wypełnić tablicę budowlaną?

Na każdej budowie powinna znaleźć się prawidłowo uzupełniona tablica budowlana. To właśnie w niej muszą znaleźć się podstawowe informacje na temat inwestora oraz samej inwestycji. Trzeba jednak wiedzieć, że tablica nie może być wykonana w sposób całkowicie dowolny. Zarówno jej wygląd, jak i informacje, jakie muszą zostać na niej zawarte, są regulowane przez przepisy polskiego prawa. Co więc powinno znaleźć się na planszy? Jak wypełnić tablicę informacyjną budowy?

Jak wypełnić tablicę budowy — podstawa prawna

Jeśli zastanawiasz się, jak uzupełnić tablice informacyjną budowy, to powinieneś sięgnąć do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953). Trzeci rozdział został w całości poświęcony temu jak tablice informacyjną na budowe. Tam można znaleźć informację na temat tego, jak ma wyglądać tablica i jak ją prawidłowo wypisać. W razie jakichkolwiek wątpliwości warto sprawdzić dokładne przepisy z tego rozporządzenia, które można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej sejmu.

Tablica budowlana — jak wypełnić?

To jak wypełnić tablice informacyjną na budowie wcale nie jest bardzo skomplikowane. Na tablicy należy umieścić wszystkie podstawowe informacje na temat wykonywanych robót. Dokładny ich spis znajduje się we wcześniej wspomnianym rozporządzeniu Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. Zgodnie z nim na tablicy musi się znaleźć:

  • określenie rodzaju robót budowlanych,
  • dokładny adres prowadzenia robót,
  • numer pozwolenia na budowę,
  • nazwa, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego,
  • imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres oraz numer telefonu inwestora,
  • imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres i numer telefonu wykonawcy robót budowlanych lub wykonawców, jeśli jest ich kilku,
  • imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów: kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektantów,
  • numery telefonów alarmowych (policja, straż pożarna, pogotowie),
  • numer telefonu okręgowego inspektora pracy.

Dane te mogą być potrzebne, gdyby doszło do wypadku na budowie podczas nieobecności pracowników. Dobrze wypełniona tablica budowlana umożliwi skontaktowanie się z właściwymi osobami lub służbami nawet przypadkowym przechodniom.

Tablica informacyjna a dane osobowe

Niektórzy inwestorzy i wykonawcy twierdzą, że uzupełnianie tablicy informacyjnej na budowie jest równoznaczne z ujawnieniem danych osobowych, które powinny podlegać ochronie. Dlatego też czasami w miejscu przeznaczonym na dane inwestora wpisują po prostu „inwestor prywatny”. Jest to błąd i może on być powodem, dla którego kierownik budowy zostanie ukarany mandatem. Oficjalne stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest takie, że umieszczenie dokładnych danych jest wymagane obowiązującymi przepisami prawa i nie ma od tego odstępstw.

Tablica budowy jak wypełnić — praktyka

To jak wypełnić tablicę informacyjną na budowę również nie jest dowolne. Zgodnie z rozporządzeniem tablicę wypełnia się literami i cyframi w kolorze czarnym. Powinny one mieć przynajmniej 4 cm wysokości. Co ważne — muszą one być wykonane w sposób trwały i taki, by nie było potrzeby ich poprawiania, nawet jeśli roboty trwają kilkanaście miesięcy. W praktyce najczęściej używa się czarnego pisaka permanentnego z grubą końcówką.

Jak ustawić tablicę budowlaną?

To samo rozporządzenie reguluje też to sposób, w jaki tablica powinna zostać ustawiona. Ma ona być umieszczona na wysokości minimum 2 m tak, by nic jej nie zasłaniało. Litery muszą być czytelne, widoczne i trwałe. Poza tym tablica musi być widoczna z dróg publicznych lub też z najbliższych dróg dojazdowych prowadzących nich. Tablica musi też być odpowiednio zabezpieczona, by nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi znajdujących się w jej pobliżu.