EURO TUNEL

euro tunel logo

Getlink, twórca ważnego ogniwa łączącego kraje i narody, znaczący wkład w mobilność, zakorzeniony w swoich regionach, lider w transporcie przyjaznym dla środowiska, integruje społeczną odpowiedzialność biznesu w sercu swojej strategii. Grupa prowadzi politykę rozwoju gospodarczego i wypełnia misję dewelopera terenów powierzoną jej 25 lat temu przez rządy Wielkiej Brytanii i Francji.