HERTEL

hertel logo

Hertel UK Ltd. świadczy wielodyscyplinarne usługi utrzymania ruchu oraz usługi projektowe dla rynku petrochemicznego i powiązanych rynków przemysłowych. Spółka oferuje przede wszystkim usługi w zakresie projektów przemysłowych i konserwacji oraz usługi energetyczne, takie jak usługi inżynieryjne, konserwacyjne, naprawcze, produkcji sprzętu i wycofywania z eksploatacji. Hertel prowadzi działalność na całym świecie.