WILLS BROS

wills bros logo

Wills Bros Ltd., to zróżnicowana firma zajmująca się inżynierią lądową i wodną, której roczny obrót przekracza 90.000.000 EUR i która znajduje się w czołówce firm zajmujących się rozwojem infrastruktury. Nasz sukces jest wynikiem naszego doświadczenia jako głównego wykonawcy w realizacji zarówno dużych, jak i małych kontraktów w zróżnicowanym spektrum, począwszy od głównych kontraktów autostradowych, zmiany przebiegu dróg, wysypisk śmieci, prac morskich, zagospodarowania terenu, usług związanych z wodą, telekomunikacji i sektora rekreacji/publicznych obiektów użyteczności publicznej.