Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.

Balfour Beatty Logo

BALFOUR BEATTY


Balfour Beatty wykorzystuje tablice RAMS boards do podniesienia poziomu komunikacji na placu budowy i inicjatywy Zero Harm

Balfour Beatty plc jest wiodącą międzynarodową grupą infrastrukturalną z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo, posiadającą rozległy zasięg i bogate portfolio projektów infrastrukturalnych i usług. Firma odgrywa kluczową rolę w dostarczaniu niezbędnej infrastruktury, która wzmacnia społeczności i napędza wzrost gospodarczy, stając się filarem w rozwoju i utrzymaniu nowoczesnych społeczeństw.

Przegląd Balfour Beatty PlcSzczegóły
NazwaBalfour Beatty plc
BranżaBudownictwo, infrastruktura i usługi wsparcia
SiedzibaLondyn, Zjednoczone Królestwo
OpisCzołowa międzynarodowa grupa infrastrukturalna z różnorodnym portfolio projektów i usług. Dostarcza niezbędną infrastrukturę wspierającą społeczności i umożliwiającą rozwój gospodarczy.
Kluczowe obszary działalnościUsługi budowlane: UK (budownictwo, roboty ziemne, inżynieria gruntowa, projekty kolejowe), USA (budynki komercyjne, mieszkalnictwo wielorodzinne, główne autostrady)
Usługi wsparcia: Utrzymanie i zarządzanie aktywami infrastrukturalnymi
Inwestycje infrastrukturalne: Projekty PPP (szkoły, szpitale, akademiki)
Propozycja wartościZasięg globalny: Działalność w UK, USA, Kanadzie i Hongkongu
Zintegrowane możliwości: Usługi na każdym etapie cyklu życia projektu
Technologia & innowacje: Cyfrowe narzędzia i prefabrykacja
Zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju: Redukcja emisji CO2, oszczędzanie zasobów
Klienci docelowi– Agencje rządowe (agencje autostradowe, organy transportu publicznego, samorządy)
– Firmy komunalne (infrastruktura energetyczna, wodociągowa i gospodarka odpadami)
– Prywatni deweloperzy (projekty nieruchomości komercyjnych i mieszkalnych)
– Inwestorzy (możliwości inwestycyjne w infrastrukturę)
Uwagi dodatkowePUBLICZNE: Notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
Zero Harm Focus: Priorytetem jest bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników
Przegląd Balfour Beatty Plc

Propozycja wartości i obecność globalna

Globalna działalność Balfour Beatty sięga poza Wielką Brytanię do USA, Kanady i Hongkongu, co świadczy o jej znaczącym zasięgu międzynarodowym. Firma wyróżnia się przez:

  • Zintegrowane możliwości: Oferując kompleksowy zakres usług na każdym etapie cyklu życia projektu, Balfour Beatty jest w stanie zająć się wszystkim – od finansowania i rozwoju po budowę i bieżące zarządzanie.
  • Technologia & Innowacje: Wykorzystując cyfrowe narzędzia i techniki prefabrykacji, Balfour Beatty optymalizuje realizację projektów, demonstrując swoje nowoczesne podejście do rozwoju infrastruktury.
  • Zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju: Firma jest zaangażowana w redukcję emisji dwutlenku węgla, oszczędzanie zasobów i generowanie pozytywnych wpływów społecznych, dostosowując swoje operacje do globalnych celów zrównoważonego rozwoju.

Balfour Beatty wykorzystuje tablice RAMS boards do podniesienia poziomu komunikacji na placu budowy i inicjatywy Zero Harm

W dziedzinie budownictwa i infrastruktury, Balfour Beatty plc wyróżnia się nie tylko obszernym wachlarzem projektów, ale również zaangażowaniem w najwyższe standardy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Poświęcenie firmy na rzecz inicjatywy „Zero Harm” jest świadectwem priorytetowego traktowania dobrostanu pracowników i odpowiedzialności środowiskowej. Kluczowym elementem tego zaangażowania jest integracja tablic RAMS boards jako standardowego narzędzia komunikacyjnego we wszystkich projektach Balfour Beatty.

Wizja Zero Harm

Wizja Zero Harm Balfour Beatty, szczegółowo opisana na ich stronie internetowej (https://www.balfourbeatty.com/zeroharm), koncentruje się na stworzeniu środowiska pracy wolnego od szkód dla zdrowia i bezpieczeństwa, minimalizacji wpływu środowiskowego projektów oraz dążeniu do zrównoważonego rozwoju. Ambitny cel ten opiera się na przekonaniu, że każdy wypadek jest do uniknięcia, i napędza firmę do wdrażania innowacyjnych rozwiązań i praktyk ochrony pracowników, publiczności i planety.

Tablice RAMS boards: Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa

Tablice RAMS boards zostały przyjęte przez Balfour Beatty jako kamień milowy w realizacji celów Zero Harm. Te modułowe tablice informacyjne stanowią punkt centralny komunikacji na placu budowy, oferując solidną i dostępną platformę do rozpowszechniania informacji o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy, aktualizacjach projektu i dokumentach zgodności.

Zastosowanie tablic RAMS boards we wszystkich projektach Balfour Beatty podkreśla proaktywne podejście firmy do utrzymania wysokich standardów bezpieczeństwa. Te tablice są strategicznie rozmieszczone na różnych placach budowy, włączając:


Wybrana lokalizacja placu Balfour Beatty PlcUnikalne korzyści z tablic RAMS boards
Newcastle, NE6 3QSUlepsza komunikację dla skomplikowanych projektów morskich i podwodnych
Leeds, LS15 8ZBUsprawnia aktualizacje projektów w zatłoczonym obszarze miejskiego rozwoju
Brentwood, CM145NLUłatwia przestrzeganie przepisów dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w działaniach związanych z oczyszczaniem wody
Somerset, BS26 2SLWspiera przekazywanie informacji dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa w projektach kablowych wysokiego napięcia na obszarach wiejskich
Slough, SL3 9JUCentralizuje informacje dla wspólnych przedsięwzięć w rozwoju infrastruktury
Maidenhead, SL6 2HXPoprawia zaangażowanie siły roboczej w dynamicznych środowiskach budowlanych
Slough, SL1 9EAZapewnia jednolite standardy bezpieczeństwa w projektach joint venture
Iver, SL0 9DXZwiększa widoczność krytycznych informacji na logistycznie skomplikowanych placach
Southam, CV47 2GRWspiera dynamiczne potrzeby komunikacyjne w dużych projektach inżynieryjnych
Bristol, BS1 6DZUłatwia zarządzanie projektem i przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa w przebudowie miejskiej
Birmingham, B8 2SHUlepsza komunikację projektową w krytycznym rozwoju infrastruktury kolejowej
Derby, DE21 7BGWspiera efektywny przepływ pracy i zarządzanie bezpieczeństwem w projektach inżynieryjnych
Bottesford, NG23 5FFCentralizuje informacje o bezpieczeństwie na placu w rozwijanych parkach przemysłowych
Inverness, IV2 7JBUsprawnia komunikację dla modernizacji infrastruktury lotniskowej
Sutton Coldfield, B76 0DFUłatwia przestrzeganie niezbędnych przepisów dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w projektach inżynieryjnych
Cubbington, CV32 7UHZwiększa zaangażowanie zespołu w ochronę środowiska i projekty infrastrukturalne
Lichfield, WS14 9JWStanowi punkt koncentracji dla aktualizacji bezpieczeństwa i operacyjnych w projektach użyteczności publicznej
Birmingham, B35 7BTWspiera bezpieczeństwo i komunikację w budownictwie podziemnym
Birmingham, B369LWZwiększa koordynację logistyczną w dużych projektach tunelowych
Stonebridge, CV7 7HLCentralizuje krytyczne aktualizacje dla zespołów budujących szybkie linie kolejowe
Birmingham, B76 0BEUłatwia świadomość środowiskową i bezpieczeństwo w projektach infrastruktury energetycznej
Lichfield, WS14 9JPUsprawnia komunikację na placu dla złożonych joint ventures infrastrukturalnych
Coleshill, B46 1LJPoprawia widoczność protokołów bezpieczeństwa w dużych projektach budowlanych
Wybrane placówki Balfour Beatty Plc, które korzystają z tablic RAMS boards

Korzyści z wdrożenia tablic RAMS boards

Standardyzując użycie tablic RAMS boards, Balfour Beatty zapewnia, że każdy projekt czerpie korzyści z:

  • Poprawionej widoczności informacji o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy
  • Ulepszonego przestrzegania wymogów regulacyjnych
  • Jednolitego podejścia do komunikowania najlepszych praktyk i ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa
  • Zwiększonego zaangażowania i świadomości wśród siły roboczej

Ponadto, trwały i przyjazny dla środowiska projekt tablic RAMS boards jest zgodny z celami zrównoważonego rozwoju Balfour Beatty, dodatkowo umacniając rolę firmy jako lidera w odpowiedzialnym budownictwie i rozwoju infrastruktury.

Podsumowanie

Integracja tablic RAMS boards przez Balfour Beatty w ich szerokiej gamie projektów jest przykładem niezachwianej dedykacji firmy wizji Zero Szkód. Ta inicjatywa nie tylko podnosi standard komunikacji na placu, ale także wzmacnia znaczenie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz troski o środowisko w branży budowlanej. Balfour Beatty kontynuując dawanie przykładu, adopcja tablic RAMS boards jest świadectwem zaangażowania firmy w ochronę swojej siły roboczej i wspieranie zrównoważonego rozwoju. Jako RAMS boards, jesteśmy dumni mogąc być zaufanym dostawcą dla Balfour Beatty Plc, przyczyniając się do usprawnienia pozyskiwania niezbędnego wyposażenia bezpieczeństwa na ich placach budowy. Dla zespołów Balfour Beatty chcących zintegrować tablicę RAMS board na swoim placu, proces ten jest niezwykle prosty. Nasz efektywny system wymaga jedynie, aby Inspektor ds. Ilości (QS) wysłał bezpośrednio zamówienie zakupu (PO) na [email protected]. To bezproblemowe podejście zapewnia, że nasze tablice RAMS boards, które są kluczowe dla utrzymania bezpieczeństwa na placu i ułatwienia rozpowszechniania informacji, są łatwo dostępne dla różnorodnych projektów Balfour Beatty.