Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.

Networkrail Logo

Network Rail

NETWORKRAIL

Network Rail: Sojusz z tablicami RAMS boards dla zwiększenia bezpieczeństwa na kolei

Filar brytyjskiego systemu transportowego

Network Rail stanowi centralną postać w krajobrazie transportu w Wielkiej Brytanii, posiadając, zarządzając i rozwijając infrastrukturę kolejową kraju. Ze swoją siedzibą w Londynie, Network Rail jest filarem za kulisami obszernej sieci kolejowej Anglii, Szkocji i Walii, zarządzając 20 000 mil torów oraz ponad 30 000 mostów, tuneli i wiaduktów. Ta ogromna sieć obejmuje tysiące sygnałów, przejazdów kolejowych i stacji, podkreślając kluczową rolę organizacji w zapewnianiu łączności i wzrostu gospodarczego w całej Wielkiej Brytanii.

Napędzanie innowacji i bezpieczeństwa

tablica bezpieczeństwa RAMS pomarańczowa
tablica bezpieczeństwa RAMS pomarańczowa

Celem strategicznym Network Rail jest stworzenie bezpieczniejszego, bardziej niezawodnego i efektywnego systemu kolejowego. Oznacza to priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa zarówno pasażerów, jak i pracowników, wdrażanie cyfrowych technologii w celu zwiększenia niezawodności operacyjnej oraz bezpośrednie adresowanie zagrożeń bezpieczeństwa. Poświęcenie Network Rail dobrostanowi społeczności, redukcji hałasu i minimalizacji zakłóceń pokazuje całościowe podejście do zarządzania kolejami. Co więcej, ze szczególnym naciskiem na ulepszenia i rozwój, Network Rail stale inwestuje w modernizację sieci, aby sprostać przyszłym wymaganiom, stawiając nacisk na poprawę przepustowości, niezawodności i prędkości.

Wspólne wysiłki i propozycja wartości

Operacje Network Rail rozszerzają się ponad zarządzanie infrastrukturą, obejmując codzienne operacje na sieci, utrzymanie i nadzór nad znaczącymi stacjami kolejowymi. Pracując w ścisłej współpracy z firmami operacyjnymi pasażerskimi i towarowymi, Network Rail zapewnia, że sieć kolejowa służy jako niezawodna podstawa dla dostawców usług, ostatecznie przynosząc korzyści użytkownikom końcowym – pasażerom. Jako podmiot sektora publicznego podlegający Department for Transport, Network Rail dostosowuje swoje cele do celów narodowych w zakresie transportu, podkreślając swoją kluczową rolę w ekosystemie transportowym Wielkiej Brytanii. Dzięki strategicznym inwestycjom, Network Rail zobowiązuje się do zwiększenia częstotliwości kursowania pociągów, zredukowania opóźnień oraz wzmocnienia ogólnej efektywności brytyjskiej sieci kolejowej, potwierdzając swoją pozycję jako filar brytyjskiego transportu.

Wzmocnienie bezpieczeństwa na kolei w UK

W sferze infrastruktury kolejowej w Wielkiej Brytanii współpraca między tablicami RAMS boards a Network Rail oznacza ważny krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa i rozpowszechniania informacji. Network Rail, strażnik infrastruktury kolejowej w Wielkiej Brytanii, zintegrował bezproblemowo tablice RAMS boards w różnych lokalizacjach, podkreślając swoje zobowiązanie do bezpieczeństwa, niezawodności i efektywności. Te modułowe, trwałe tablice informacyjne są strategicznie umieszczone w lokalizacjach takich jak NR/Kier Depot w Lowestoft, Suffolk, i Square One w Manchesterze, oferując kluczowe informacje o bezpieczeństwie i aktualizacje operacyjne dla personelu i kontrahentów. Ta współpraca jest świadectwem poświęcenia obu organizacji dla wspierania bezpiecznego i dobrze poinformowanego środowiska pracy w sieci kolejowej.

Strategiczne rozmieszczenie na kluczowych obiektach

Obecność tablic RAMS boards w kluczowych lokalizacjach Network Rail, w tym na drodze dojazdowej Trans-line w Swindon i w Central Rail Systems Alliance w Birmingham, oznacza praktyczne zastosowanie tych tablic w zwiększaniu bezpieczeństwa na miejscu. Każda lokalizacja korzysta z wszechstronności tablic RAMS boards, które służą jako niezbędne narzędzia do przekazywania protokołów bezpieczeństwa, aktualizacji projektów i informacji o sytuacjach awaryjnych. Dzięki zapewnieniu scentralizowanego punktu komunikacji w zakresie bezpieczeństwa i projektowania, tablice RAMS boards odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu wysokich standardów zarządzania miejscem i bezpieczeństwa operacyjnego w całej sieci szerokich projektów infrastrukturalnych Network Rail.

pomarańczowa tablica RAMS board na budowie
pomarańczowa tablica RAMS board na budowie
LokalizacjaKorzyść z tablic RAMS boardsWpływ na projekt kolejowy
NR/Kier Depot, Commercial Rd, Lowestoft Suffolk, NR32 2TDZwiększona komunikacja w zakresie bezpieczeństwaPoprawia świadomość na miejscu, zmniejszając potencjalne wypadki i promując kulturę bezpieczeństwa.
C/o Network Rail Ltd: Square One Piętro 3, P Area, A Travis Street, Manchester M1 2NYScentralizowane udostępnianie informacjiUsprawnia zarządzanie projektem poprzez zapewnienie pojedynczego punktu dla aktualizacji, zmniejszając pomyłki i błędy.
C/O Network Rail Trans-line droga dojazdowa, 1B Station Road, Swindon, SN1 2BDSkuteczne rozpowszechnianie informacji o sytuacjach awaryjnychZapewnia szybką reakcję na awarie, zwiększając ogólne bezpieczeństwo na miejscu i efektywność operacyjną.
Central Rail Systems Alliance, Aston Meteor Park, jednostka 1, Meteor Park, 1 Argyle Street, Birmingham, B7 5TEPoprawa zaangażowania siły roboczejUłatwia lepszą komunikację i zaangażowanie siły roboczej, prowadząc do zwiększenia produktywności i morale.
Wybór projektów Network Rail korzystających z tablic RAMS boards

Napędzanie innowacji i bezpieczeństwa w infrastrukturze kolejowej

Partnerstwo między tablicami RAMS boards a Network Rail jest wyraźnym odzwierciedleniem wspólnego etosu: napędzania innowacji w zarządzaniu bezpieczeństwem i zapewnianiu dobrostanu wszystkich osób znajdujących się na miejscu. W miarę jak Network Rail kontynuuje inwestycje w projekty infrastrukturalne mające na celu modernizację i rozbudowę sieci kolejowej w Wielkiej Brytanii, integracja tablic RAMS boards przyczynia się do realizacji ich strategicznych celów w zakresie bezpieczeństwa, niezawodności i rozwoju. Ta współpraca nie tylko zwiększa efektywność udostępniania informacji, ale także umacnia zobowiązanie do stworzenia bezpieczniejszej kolei dla Wielkiej Brytanii, ustanawiając benchmark dla doskonałości w bezpieczeństwie i komunikacji w branży kolejowej. Jako kluczowy dostawca w łańcuchu dla Network Rail, tablice RAMS boards poświęcają się zwiększeniu efektywności i prostoty zabezpieczenia niezbędnego sprzętu bezpieczeństwa dla projektów infrastrukturalnych kolei. Dla zespołów Network Rail, które chcą zintegrować tablice RAMS boards na swoich obiektach, proces nie mógłby być prostszy. Rzeczoznawca majątkowy (QS) po prostu musi przesłać zamówienie zakupu (PO) na [email protected], a my zajmiemy się resztą. To uproszczone podejście zapewnia, że nasze tablice RAMS boards, niezbędne dla utrzymania bezpieczeństwa na miejscu i ułatwienia jasnej komunikacji, są łatwo dostępne dla szerokiej gamy projektów Network Rail, wspierając nasze wspólne zobowiązanie do utrzymania najwyższych standardów bezpieczeństwa i efektywności