ACCUFORM

accuform logo logo

Accuform, znany z zaawansowanych technologii i najnowocześniejszych zakładów, jest w stanie zaspokoić praktycznie wszystkie potrzeby w zakresie identyfikacji, wykorzystując różne technologie druku cyfrowego, które w niektórych przypadkach są dostępne wyłącznie w Accuform na całym świecie.
Od ponad 40 lat Accuform dąży do doskonalenia procesów produkcji znaków bezpieczeństwa, etykiet bezpieczeństwa i oznaczeń, procedur bezpieczeństwa, zgodności z wymogami ochrony środowiska i strategii dystrybucji.