Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.

Dotacje Unijne

Pragnę, poinformować, że firma RAMS boards Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu pn. „Poszerzenie i uaktualnienie dotychczasowej oferty przedsiębiorstwa RAMS boards Sp z o.o. celem zmniejszenia negatywnych skutków brexit”.

Tytuł Projektu:

Poszerzenie i uaktualnienie dotychczasowej oferty przedsiębiorstwa RAMS boards Sp z o.o. celem zmniejszenia negatywnych skutków brexit”

Ostateczny odbiorca: RAMS boards Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Numer Projektu: PBAR.02.01.00-00-0369/23

Całkowita wartość projektu: 663 100,00 EUR

Kwota dofinansowania ze środków europejskich: 518 575,00 EUR

Program Re_Open UK,

Oś priorytetowa PBAR.02.00.00 Przedsiębiorcy

Działanie PBAR.02.01.00 Działania mające na celu wsparcie przedsiębiorstw prywatnych i publicznych, w szczególności MŚP, osób samozatrudnionych, lokalnych społeczności i organizacji, które zostały niekorzystnie dotknięte skutkami wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest inwestycja polegająca na zakupie nowych środków trwałych niezbędnych do poszerzenia i uaktualnienia dotychczasowej oferty przedsiębiorstwa, a efektem działań inwestycyjnych będzie wprowadzenie zmian w prowadzonej działalności gospodarczej, które wymuszone zostały negatywnymi skutkami brexit. Głównym celem projektu jest ograniczenie negatywnego oddziaływania brexit na przedsiębiorstwo RAMS Boadrs sp. z o.o. poprzez osiągnięcie niezależności w wytwarzaniu komponentów niezbędnych do produkcji finalnych produktów oferowanych przez Wnioskodawcę, a także możliwość wprowadzenia do oferty nowego produktu, który oferowany będzie na nowych rynkach geograficznych (w pierwszej kolejności Chorwacja Włochy). Wnioskodawca odnotował duży wzrost kosztów związanych z dostawą produktów oferowanych przez RAMS boards sp. z o.o. na teren Zjednoczonego Królestwa, a ponadto wydłużony czas transportu zamówień spowodował spadek konkurencyjności Wnioskodawcy Dzięki możliwości samodzielnej produkcji ograniczone zostaną koszty związane z produkcją, co pozwoli na częściowe rekompensowanie dodatkowych kosztów ponoszonych przez Wnioskodawcę, wynikających z brexit, a wprowadzenie do oferty nowego produktu pozwoli na uzyskanie nowych źródeł dochodu tym samym rekompensując pozostałą część utraconych dochodów (w wyniku wzrostu kosztów) Ponadto dzięki rozpoczęciu produkcji w zakładzie Wnioskodawcy skrócony zostanie obecny czas dostawy oferowanych produktów, który uległ wydłużeniu w wyniku brexit (odprawy celne i zaburzony łańcuch logistyczny dostaw). Projekt bezpośrednio odpowiada zatem na problemy i bariery wywołane opuszczeniem struktur Unii Europejskiej przez Zjednoczone Królestwo.